Veríme, že…

 


Veríme, že Ježiš Kristus je ten, kto pozdvihuje život človeka, dáva zmysel, naplnenie a hodnotu.

Chceme niesť Jeho blízkosť do životov jednotlivcov aj spoločnosti.

Sme presvedčení, že Jeho hodnoty a princípy sú riešením pre život jednotlivca i pre spoločnosť.

Našimi aktivitami ich chceme ponúknuť pre konkrétne praktické oblasti ako sú napr.: rodinný život, medziľudské vzťahy, podnikanie, umenie a verejný život.

 


 

Z tohto dôvodu robíme evanjelizácie, semináre, workshopy zamerané na osobný život, rodinu, podnikanie, financie, umenie a verejný život.

Evanjelizácia – v obciach, mestách a farnostiach

Biblická škola – vyučovanie základov kresťanskej viery

Comlife – podpora duchovnej obnovy v komerčnej a podnikateľskej sfére

Artship – projekt podpory kresťanských hodnôt vo sfére vizuálneho umenia www.artship.sk

Blízko Teba – OZ zamerané na pro – rodinné, charitatívne a spoločenské aktivity v Novej Bani

Siloe – kresťanské spoločenstvo v Novej Bani