Sme kresťanská služba zameraná na podporu duchovného prebudenia a duchovnej obnovy v našej spoločnosti privádzaním ľudí ku Kristovi, vnášaním Božích princípov a hodnôt do praktického, reálneho života.

V rôznych aktivitách a formách naša služba existovala od roku 1998. Zameriavali sme sa najmä na evanjelizačnú činnosť, zakladanie spoločenstiev, podporu formácie,  službu rodinám a pod.

Od júna 2015 celú službu právne zastrešuje OZ U.P.L.F.