Čo si želáš na Vianoce od Ježiš(k)a?

O čo ide?

Kontaktný vianočný projekt, ktorý má podobu tabule. Na ňu môžu ľudia voľne písať ich postrehy na tému. Vytvára sa tak priestor na intereakciu verejnosti s témou Vianoc.

Kde to je?

Bratislava, Palisády

Verejný priestor v blízkosti zastávky "Partizánska".

Partizánske

Vstupná hala Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa.

UPLIFE

Sme skupina nadšencov pre evanjelium Ježiša Krista. Chceme jeho posolstvo komunikovať verejnosti moderným spôsobom. Máme radi život. Veríme, že radosť sa dá šíriť. Sme presvedčení, že zmysel drží veci pokope! Naším zázemím je Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Bratislava